კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Luna Chemicals– ში! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

ძირითადი პროდუქტები

1
2
3
1
API  Პროდუქტის სახელი  CAS NO  კლასიფიკაცია
ტაფამიდის მეგლუმინი 4-ამინო-3-ჰიდროქსიბენზოინის მჟავა 2374-03-0 ცენტრალური ნერვული სისტემა
ლაკოსამიდი ლაკოსამიდი 175481-36-4 ცენტრალური ნერვული სისტემა
დაპაგლიფლოზინი/კანაგლიფლოზინი 2,3,4,6-Tetrakis-O-trimethylsilyl-D-gluconolactone 32384-65-9 დიაბეტი 
პატირომერი მეთილის 2-ფტორქრილატი 2343-89-7 სხვა
ცეფუროქსიმი მეტოქსიამონიუმის ქლორიდი 593-56-6 ანტიბიოტიკები 
სხვა ჰიდროქსილამინის სულფატი 10039-54-0 სხვა
სხვა ჰიდროქსილამინის ჰიდროქლორიდი  5470-11-1 სხვა
ფექსოფენადინი 4- (ციკლოპროპილ-ოქსო-მეთილ-აა-დიმეთილფენილ ციკლოჰექსილამინის მარილი 1690344-90-1 ანტიალერგიული 
ენტაკაპონი, ტოლკაპონი, 3-ნიტრო-4,5-დიჰიდროქსიბენზალდეჰიდი   116313-85-0 სხვა
ნიტაკაპონი, ნებიკაპონი
ვილდაგლიპტინი L- პროლინამიდი  7531-52-4 დიაბეტი 
სხვა DM1 139504-50-0 კიბოს საწინააღმდეგო
სხვა ეგზატეკანი 171335-80-1 კიბოს საწინააღმდეგო
სხვა 3′-ო-მეთილგუანოსინი 10300-27-3 სხვა
სხვა N1-მეთილფსევურიდინი 13860-38-3 სხვა
ლირაგლუტიდი  ლირაგლუტიდი  204656-20-2 დიაბეტი
2
API Პროდუქტის სახელი CAS NO კლასიფიკაცია
პოზაკონაზოლი  (5R-cis) -ტოლუენ-4-სულფონმჟავა 5- (2,4-დიფლოროფენილ) -5- (1H-1,2,4-ტრიაზოლ-1-ილ) მეთილტეტრაჰიდროფურან-3-ილმეთილ ესტერი 149809-43-8 ანტიბიოტიკები 
პოზაკონაზოლი   2-[(1S, 2S) -1-ეთილ-2-ბეზილოქსიპროპილ] -2,4-დიჰიდრო-4- [4- [4- (4-ჰიდროქსიფენილ) -1-პიპერაზინილ] ფენილ]-3H-1,2 , 4-ტრიაზოლ-3-ერთი,  184177-83-1 ანტიბიოტიკები 
ზოპიკლონი  2,3-პირაზინედიკარბოქსილის მჟავა  89-01-0 ცენტრალური ნერვული სისტემა
ლენვატინიბი 4-ქლორო-7-მეტოქსიქინოლინ-6-კარბოქსამიდი 417721-36-9 კიბოს საწინააღმდეგო
ლენვატინიბი 4-ამინო-3-ქლოროფენოლი  17609-80-2 წწ კიბოს საწინააღმდეგო
ლენვატინიბი  1- (2-ქლორო-4-ჰიდროქსიფენილ) -3-ციკლოპროპილურა 796848-79-8 კიბოს საწინააღმდეგო
კაბოზანტინიბი 4-ჰიდროქსი-6,7-დიმეთოქსიკუნიოლინი 13425-93-9 კიბოს საწინააღმდეგო
კაბოზანტინიბი  1,1-ციკლოპროპანედიკარბოქსილის მჟავა 598-10-7 კიბოს საწინააღმდეგო
კაბოზანტინიბი  1- (4-ფლუოროფენილკარბამოილი) ციკლოპროპანკარკარბოქსილის მჟავა 849217-48-7 კიბოს საწინააღმდეგო
ნერატინიბი ტრანს-4-დიმეთილამინოკროტონმჟავას ჰიდროქლორიდი 848133-35-7 კიბოს საწინააღმდეგო
ოსიმერტინიბი  4-ფტორ-2-მეტოქსი-5-ნიტროანილინი 1075705-01-9 კიბოს საწინააღმდეგო
 ნინტედანიბ მეთილ 2-ოქსოინდოლ-6-კარბოქსილატი 14192-26-8 წწ სხვა
 ნინტედანიბ  N- (4-ამინოფენილ) -N-მეთილ-2- (4-მეთილპიპერაზინ-1-ილ) აცეტამიდი 262368-30-9 სხვა
 ნინტედანიბ  ტრიმეთილ ორთობენზოატი 707-07-3 სხვა
ვონოპრაზანი  1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde, 5- (2-fluorophenyl)- 881674-56-2 სხვა
3
API Პროდუქტის სახელი CAS NO კლასიფიკაცია
ლენვატინიბი 4-ამინო-3-ქლოროფენოლის ჰიდროქლორიდი 52671-64-4 ანტიბიოტიკები 
სხვა პირანტელ პამოატი  22204-24-6 ვეტერინარული
სხვა პირანტელ ტარტრატი  7635-10-1 ვეტერინარული
კლოტრიმაზოლი/დიკლოფენაზოლი იმიდაზოლი 288-32-4 ანტიბიოტიკები 
ეკონაზოლი/კეტოკონაზოლი
კასპოფუნგინი პნევმოკანდინი B0  135575-42-7 ვეტერინარული
მილბემიცინი ოქსიმი    მილბემიცინი ოქსიმი 129496-10-2 ვეტერინარული
რუფინამიდი 2,6-დიფლორობენზილ ქლორიდი 697-73-4 სხვა