კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Luna Chemicals– ში! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

ნუკლეოზიდი

1
2
1
სერიული ნომერი პროდუქტების დასახელება CAS No. კლასიფიკაცია
1 N1-მეთილფსევურიდინი 13860-38-3 ნუკლეოზიდი
2 ფსევდურიდინი 1445-07-4 ნუკლეოზიდი
3 3′-ო-მეთილგუანოსინი 10300-27-3 ნუკლეოზიდი
4 2′-დეოქსიადაენოზინი 958-09-8 ნუკლეოზიდი
5 2'-დეოქსიციტიდინი 951-77-9 ნუკლეოზიდი
6 2'-დეოქსიურიდინი 951-78-0 ნუკლეოზიდი
7 2'-დეოქსიგუანოსინი 961-07-9 ნუკლეოზიდი
8 2,2'-O-ციკლურიდინი 3736-77-4 ნუკლეოზიდი
9 2'-ო-მეთილურიდინი 2140-76-3 ნუკლეოზიდი
10 2'-დეოქსითიმიდინი- 5'- მონოფოსფატის ნატრიუმის მარილი 33430-62-5 ნუკლეოზიდი
11 2'-დეოქსიურიდინი -5'-მონოფოსფატიდის ნატრიუმის მარილი 42155-08-8 ნუკლეოზიდი
12 2'-დეოქსიგუანოსინ-5'-მონოფოსფატის ნატრიუმის მარილი 33430-61-4 ნუკლეოზიდი
13 2′-დეოქსიადენოზინ -5′-მონოფოსფატი ნატრიუმის მარილი 2922-74-9 ნუკლეოზიდი
14 2′-დეოქსიადენოზინ -5′-მონოფოსფატის თავისუფალი მჟავა 653-63-4 ნუკლეოზიდი
15 2'-დეოქსიციტიდინ-5'-მონოფოსფატის თავისუფალი მჟავა 1032-65-1 ნუკლეოზიდი
2
სერიული ნომერი Პროდუქტის სახელი CAS No. კლასიფიკაცია
16 5′-გუანილის მჟავა, 7-მეთილ-, მონოჰიდრიდი 1H-იმიდაზოლ-1-ილფოსფონის მჟავით, დინატრიუმის მარილით 852155-68-1 ნუკლეოზიდი
17 N7-მეთილ-გუანოსინ-5'-ტრიფოსფატი -5'-გუანოსინი 62828-64-2 ნუკლეოზიდი
18 გუანოსინ-5'-ტრიფოსფატი -5'-გუანოსინი 6674-45-9 ნუკლეოზიდი
19 N7-მეთილ-გუანოსინ-5'-ტრიფოსფატი-5'-ადენოზინი 62828-63-1 ნუკლეოზიდი
20 გუანოსინ-5'-ტრიფოსფატი -5'-ადენოზინი 10527-47-6 ნუკლეოზიდი