კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Luna Chemicals– ში! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

კიბოს საწინააღმდეგო

1
2
1
API Პროდუქტის სახელი CAS NO. კლასიფიკაცია
ABT-888 (S) -2-მეთილპროლინი 42856-71-3 კიბოს საწინააღმდეგო
დოცეტაქსელი 10-დეაცეტილბაკატინი III 32981-86-5 კიბოს საწინააღმდეგო
ლენვატინიბი 4-ქლორო-7-მეტოქსიქინოლინ-6-კარბოქსამიდი 417721-36-9 კიბოს საწინააღმდეგო
ლენვატინიბი 4-ამინო-3-ქლოროფენოლის ჰიდროქლორიდი 52671-64-4 კიბოს საწინააღმდეგო
აკალაბრუტინიბი (3-ქლოროპირაზინ-2-ილ) მეთანა ნაღმის ჰიდროქლორიდი 939412-86-9 კიბოს საწინააღმდეგო
აკალაბრუტინიბი N- ბენზილოქსიკარბონილ-L- პროლინი 1148-11-4 კიბოს საწინააღმდეგო
აკალაბრუტინიბი N-პირიდინ-2-ილ-4- (4,4,5,5-ტეტრამეთილ- [1,3,2] დიოქსაბოროლან-2-ილ) -ბენზამიდი 1383385-64-5 კიბოს საწინააღმდეგო
აკალაბრუტინიბი 2-ბუტინოინის მჟავა 590-93-2 კიბოს საწინააღმდეგო
ნილოტინიბი 3- (4-მეთილ-1 ჰ-იმიდაზოლ-1-ილ) -5- (ტრიფლუორომეთილ) ანილინი 641571-11-1 კიბოს საწინააღმდეგო
ნილოტინიბი დიფენილფოსფორილ აზიდი 26386-88-9 კიბოს საწინააღმდეგო
ნილოტინიბი 4-მეთილ -3-[[4- (3-პირიდინილ) -2-პირიმიდინილ] ამინ] ბენზოინის მჟავა 641569-94-0 კიბოს საწინააღმდეგო
ნილოტინიბი 1- (3-პირიდილ) -3- (დიმეთილამინო) -2-პროპენ-1-ერთი 55314-16-4 კიბოს საწინააღმდეგო
აბირატერონის აცეტატი 17-იოდოანდროსტა -5,16-დიენ -3 ბეტა-ოლ 32138-69-5 კიბოს საწინააღმდეგო
აბირატერონის აცეტატი 17-იოდოანდროსტა -5,16-დიენ -3 ბეტა-ოლ 3-აცეტატი 114611-53-9 კიბოს საწინააღმდეგო
ნერატინიბი 3-ქლორო-4- (პირიდინ-2-ილმეტოქსი) ანილინი 524955-09-7 კიბოს საწინააღმდეგო

 

2
API Პროდუქტის სახელი CAS NO. კლასიფიკაცია
ნერატინიბი N- (4-ქლორო-3-ციანო-7-ეთოქსი-6-ქინოლინილ) აცეტამიდი 848133-76-6 კიბოს საწინააღმდეგო
ნერატინიბი 6-ამინო-4- (3-ქლორო-4- (პირიდინი-2-ილმეტოქსი) ფენილამინო) -7-ეთოქსიქინოლინ-3-კარბონიტრილი 848139-78-6 კიბოს საწინააღმდეგო
ნერატინიბი ტრანს-4-დიმეთილამინოკროტონმჟავას ჰიდროქლორიდი 848133-35-7 კიბოს საწინააღმდეგო
პალბოციკლიბი ტერ-ბუტილი 4- (6-ამინ-3-პირიდილ) პიპერაზინ-1-კარბოქსილატი 571188-59-5 კიბოს საწინააღმდეგო
პალბოციკლიბი 6-ბრომო-2-ქლორო-8-ციკლოპენტილ-5-მეთილპირიდო [2,3-დ] პირიმიდინ -7 (8H) -ონ 1016636-76-2 კიბოს საწინააღმდეგო
რიბოციკლიბი 2-ქლორო-7-ციკლოპენტილ-ნ, ნ-დიმეთილ-7 ს-პიროლო [2,3d] პირიმიდინ-6-კარბოქსამიდი 1211443-61-6 კიბოს საწინააღმდეგო
რიბოციკლიბი 2-ქლორო-7-ციკლოპენტილ-7H-პიროლო [2,3-d] პირიმიდინ-6-კარბოქსილის მჟავა 1211443-58-1 კიბოს საწინააღმდეგო
ცერიტინიბი/კრიზოტინიბი 4- (4-ბრომოპირაზოლ-1-ილ) პიპერიდინი-1-კარბოქსილის მჟავა ტერტ-ბუტილ ესტერი 877399-50-3 კიბოს საწინააღმდეგო
ცერიტინიბი/კრიზოტინიბი ტერტ-ბუტილი 4- [4- (4,4,5,5-ტეტრამეთილ-1,3,2-დიოქსაბოროლან-2-ილ) -1H-პირაზოლ-1-ილ] პიპერიდინ-1-კარბოქსილატი 877399-74-1 კიბოს საწინააღმდეგო
ცერიტინიბი/კრიზოტინიბი (S) -1- (2,6-დიქლორო-3-ფტოროფენილ) ეთანოლი 877397-65-4; 42247-74-5 კიბოს საწინააღმდეგო
ცერიტინიბი/კრიზოტინიბი (R) -5-ბრომო-3- (1- (2,6-დიქლორო-3-ფტოროფენილ) ეთოქსი) პირიდინ-2-ამინი 877399-00-3 კიბოს საწინააღმდეგო