კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Luna Chemicals– ში! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

ADC

1
2
1
სერიული ნომერი პროდუქტების დასახელება CAS No. კლასიფიკაცია
1 ტაილანშტატინი ა 1426953-21-0 ADC
2 ტაილანშტატინი ბ 1426953-23-2 ADC
3 ტაილანშტატინი გ 1426953-24-3 ADC
4 ტაილანშტატინი დ 1609105-89-6 ADC
5 Fr901463 146478-74-2 ADC
6 Fr901464 146478-72-0 ADC
7 Fr901465 146478-73-1 ADC
8 ლეპტომიცინი ლეპტომიცინი A: 87081-36-5 ADC
ლეპტომიცინი B : 87081-35-4 ADC
9 კალიჩემიცინი 108212-75-5 ADC
10 ილუდინი ს 1149-99-1 ADC
11 ილუდინი მ 1146-04-9 ADC
12 AP3 66584-72-3 ADC
13 AP0 57103-68-1 ADC
14 DM-1 139504-50-0 ADC
15 DM-4 796073-69-3 ADC
2
სერიული ნომერი პროდუქტების დასახელება CAS No. კლასიფიკაცია
16 PDM3 72902-38-6 ADC
17 MMAF 745017-94-1 ADC
18 ესპერამიცინი 99674-26-7 ADC
19 სიბირომიცინი 12684-33-2 ADC
20 ეგზატეკან მეზილატი 169869-90-3 ADC